Η κοινωνική δράση ενισχύει το προφίλ των εργοδοτών

10s8company-thumb-large

Οι μισοί εργαζόμενοι που πήραν μέρος σε έρευνα της Regus δήλωσαν ότι είναι σημαντικό γι’ αυτούς ο εργοδότης τους να εμπλέκεται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.


Η φιλανθρωπία και η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι σημαντικά ζητήματα για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας Regus.

Σχεδόν οι μισοί (47%) από τους περίπου 40.000 συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαv ότι είναι σημαντικό γι’ αυτούς ο εργοδότης τους να εμπλέκεται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι επίσης σημαντικός παράγοντας κατά την επιλογή θέσεως εργασίας. To 43% των συμμετεχόντων απάντησε ότι αν τους προσφέρονταν δύο ισοδύναμα καλές θέσεις εργασίας, θα προτιμούσαν την πιο φιλάνθρωπη εταιρεία ως εργοδότη. Αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα προσφέρουν στην κοινωνία, είναι σε καλύτερη θέση να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλαντούχο δυναμικό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 1/3 των συμμετεχόντων θα ήθελε να λαμβάνει ενεργό μέρος στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες της εταιρείας τους, ενώ το 34% θα ήθελε να είναι καλύτερα ενημερωμένο γι’ αυτές τις δραστηριότητες. Επίσης, το 41% των συμμετεχόντων εκτιμά τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά το 29% πιστεύει πως η σχετική πληροφόρηση είναι ανεπαρκής.

Ενας στους τέσσερις θα ήθελε να είναι καλύτερα ενημερωμένος σχετικά με τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης άλλων ομάδων εντός της επιχείρησης.

Δύο πέμπτα των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι εταιρείες στον τομέα τους θα πρέπει να είναι πιο δραστηριοποιημένες σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (40%) και φιλανθρωπικές δραστηριότητες (37%).

Η Κατερίνα Μάνου, γενική διευθύντρια της Regus για τα Βαλκάνια δήλωσε: «Τα κίνητρα των σημερινών εργαζομένων δεν περιορίζονται στην εγωιστική παρόρμηση της προσωπικής επιτυχίας. Είναι προφανές ότι προτιμούν να εργάζονται για εταιρείες με καλό ιστορικό κοινωνικών επιδόσεων. Η συμμετοχή σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες προβάλει την εικόνα μιας θετικής αλλά και υπεύθυνης επιχείρησης και δίνει στους εργαζομένους ένα αίσθημα υπερηφάνειας για τον εργοδότη τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν αυτή την προθυμία για συνεισφορά σε κοινωνικά θέματα, να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους για τις σχετικές πρωτοβουλίες φιλανθρωπίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ